Privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring
Eigen Wijze Woorden is een bedrijf van Carla Scheepe-Belksma. 

De algemene gegevens van Eigen Wijze Woorden:
Naam: Eigen Wijze Woorden
Adres: Zuidhoek 125
Plaats: 3082 PE Rotterdam
KVK nr.: 55437567
BTW nr.: NL183488878B01
E-mailadres: info@eigenwijzewoorden.nl 

Toelichting
Middels deze privacyverklaring word je geïnformeerd hoe je persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt. Eigen Wijze Woorden respecteert de privacy van al haar klanten en de gebruikers van haar website.
Eigen Wijze Woorden gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie en alles wordt vertrouwelijk behandeld.
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Eigen Wijze Woorden. Wees je er dus van bewust dat Eigen Wijze Woorden niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Eigen Wijze Woorden.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
De persoonsgegevens die door Eigen Wijze Woorden worden verwerkt:
• Naam, zoals door jou opgegeven
• E-mailadres

Indien het relevant is voor de te leveren producten of diensten worden ook de volgende persoonsgegevens verwerkt:
• Achternaam (indien van toepassing)
• Adresgegevens (indien van toepassing)
• Telefoonnummer (indien van toepassing)
• Rekeningnummer (indien van toepassing)

Hoe komt Eigen Wijze Woorden aan jouw persoonsgegevens
De persoonsgegevens die Eigen Wijze Woorden verwerkt worden door jou zelf verstrekt middels bijvoorbeeld het invullen van een formulier (voor het aanvragen van een dienst of product, door de inschrijving op de nieuwsbrief of door gebruik van het contact formulier) op de website of doordat je gebruik maakt van de diensten van Eigen Wijze Woorden.

Wat is het doel van de verwerking van de persoonsgegevens
– Voor het versturen van nieuwsbrieven; Als je je hiervoor hebt aangemeld of toestemming voor hebt gegeven, dan ontvang je een aantal maal per jaar een e-mailnieuwsbrief. Als je deze berichten niet meer wilt ontvangen, dan kun je je gemakkelijk afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief.
– Om contact met je te kunnen opnemen; Dit gebeurt alleen wanneer dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Voor het afhandelen van jouw betaling; Wanneer je een product of dienst afneemt via de website hebben we deze gegevens nodig om de factuur te kunnen verwerken.
– Om goederen en diensten te leveren; Wanneer je een aankoop doet via de website van een tastbaar product dan worden jouw persoonsgegevens gebruikt om het bij je af te (laten) leveren.
– Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten; Wanneer er aanbiedingen zijn, nieuwe producten en diensten of wijzigingen van verschillende aard dan gebruiken wij jouw persoonsgegevens om je hierover te informeren.
– Het verwerken van persoonsgegevens als Eigen Wijze Woorden hiertoe wettelijk verplicht is; Voor het doen van bijvoorbeeld de administratie is er een wettelijke verplichting om sommige gegevens te kunnen overleggen. Daarnaast worden de gegevens ook bewaard om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen.

Zaken automatisch geregeld
Eigen Wijze Woorden kan besluiten nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eigen Wijze Woorden) tussen zit.
Eigen Wijze Woorden gebruikt een e-mail automation programma: MailChimp.

Hoe lang Eigen Wijze Woorden gegevens bewaart
Eigen Wijze Woorden bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld.
Zolang je ingeschreven staat voor de nieuwsbrief bewaart Eigen Wijze Woorden jouw gegevens. Mocht je je uitschrijven dan worden jouw gegevens binnen één maand automatisch verwijderd.
Als jij een product/dienst bij Eigen Wijze Woorden hebt afgenomen bewaren wij jouw gegevens 7 jaar vanwege de fiscale bewaarplicht.

Delen met anderen
Eigen Wijze Woorden verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Eigen Wijze Woorden verstrekt je persoonsgegevens aan derden alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Eigen Wijze Woorden, wordt er een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Eigen Wijze Woorden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 Met de volgende derden deelt Eigen Wijze Woorden:
Administratiekantoor – gebruikt de inkoop-en verkoopfacturen om de BTW-aangifte te doen.
Facturatieprogramma – gebruikt bedrijfs- en/of persoonsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen.
Partij voor hosting van de website en e-mail – Zij zorgen dat de website goed functioneert, Eigen Wijze Woorden goed bereikbaar is per mail en dat de beveiliging hieromtrent in orde is. De gegevens zijn geanonimiseerd zichtbaar.
E-mail automation programma MailChimp – Voor de verwerking van inschrijving nieuwsbrief, aanmelden diensten, aanvraag producten. Hiervoor heeft het programma je voornaam en mailadres nodig. Adresgegevens zijn in sommige gevallen nodig bij het afnemen van een dienst of product.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Eigen Wijze Woorden in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen aar info@eigenwijzewoorden.nl. Eigen Wijze Woorden zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand op je verzoek reageren.

Bezwaar maken op verwerking
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eigen Wijze Woorden en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Eigen Wijze Woorden een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bewaren in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Recht op indienen klacht
Eigen Wijze Woorden wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Eigen Wijze Woorden niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Eigen Wijze Woorden wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Eigen Wijze Woorden gebruikt zijn niet noodzakelijk voor de technische werking van de website.

Functionele en analytische cookies
Eigen Wijze Woorden maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven inzicht in het gebruik van de website van Eigen Wijze Woorden. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeft Eigen Wijze Woorden geen toestemming te vragen.

Social media buttons
Op de website van Eigen Wijze Woorden zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Eigen Wijze Woorden heeft daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van het betreffende social mediakanaal om te zien wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
Voor meer informatie over wat Facebook met opgeslagen data doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van Facebook. Eigen Wijze Woorden heeft Facebook geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Facebookdiensten.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Beveiligen
Eigen Wijze Woorden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Eigen Wijze Woorden maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Eigen Wijze Woorden verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@eigenwijzewoorden.nl.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de huidige site van Eigen Wijze Woorden. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om geregeld deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 24-05-2018.